Materiály poslanci 2017-2022

Elektronické materiály pre poslancov na zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Informácie, ktoré sú obsahom tejto stránky a všetky zverejnené súbory a prílohy sú dôverné. Táto správa je určená výhradne poslancom Zastupiteľstva PSK. Prístup akejkoľvek inej osoby k nej je neoprávnený.

V prípade, že nie ste poslancom Z PSK, akékoľvek jej zverejnenie, kopírovanie, rozširovanie alebo akékoľvek rozhodnutie na jej základe je neoprávnené a môže byt považované za protiprávne. V takom prípade prosím informujte okamžite administrátora.

40. zasadnutie 17.10.2022

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

39. zasadnutie 30.8.2022

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

38. zasadnutie 13.6.2022

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

37. zasadnutie 9.5.2022

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

36. zasadnutie 2.5.2022

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

35. zasadnutie 4.4.2022

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

34. zasadnutie 10.3.2022

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

33. zasadnutie 7.2.2022

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

32. zasadnutie 18.1.2022

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

31. zasadnutie 6.12.2021

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

30. zasadnutie 18.10.2021

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

29. zasadnutie 30.8.2021

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

28. zasadnutie 21.6.2021

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

27. zasadnutie 3.5.2021

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

26. zasadnutie 29.3.2021

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

25. zasadnutie 15.2.2021

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

24. zasadnutie 14.12.2020

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

23. zasadnutie 19.10.2020

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

22. zasadnutie 24.08.2020

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

21. zasadnutie 22.06.2020

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

20. zasadnutie 25.05.2020

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

19. zasadnutie 27.04.2020

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

18. zasadnutie 10.02.2020

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

17. zasadnutie 9.12.2019

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

16. zasadnutie 21.10.2019

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

 

15. zasadnutie 26.08.2019

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

14. zasadnutie 17.06.2019

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

 

13. zasadnutie 13.05.2019

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

12. zasadnutie 08.04.2019

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

11. zasadnutie 04.02.2019

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

10. zasadnutie 10.12.2018

Materiály na zasadnutie sú dostupné v jednom ZIP súbore alebo prostredníctvom elektronickej služby PSK.

9. zasadnutie 22.10.2018

Materiály na zasadnutie sú v jednom ZIP súbore (zaheslovanom). Heslo bude zaslané mailom. 

Publikované: 1. 12. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023