ARCHÍV - Organizačná štruktúra PSK

Na tejto stránke sú zverejnené dokumenty predchádzajúcej organizačnej štruktúre, ktoré slúžia ako archívne.

Organizačný poriadok – archív

Všetky dokumenty ku Konsolidovanému zneniu  Organizačného poriadku ku dňu  15.5.2022

Organizačný poriadok PSK – aktuálne znenie

Názov dokumentu Účinnosť Formát, veľkosť 
Formát PDF Úplné znenie Organizačného poriadku Úradu PSK zo dňa 20.5.2020
Formát PDF Príloha č. 1 k úplnému zneniu Organizačného poriadku Ú PSK – popis činností 
Formát PDF Príloha č. 2 k úplnému zneniu Organizačného poriadku Ú PSK – organizačná schéma 
Formát PDF Príloha č. 3 k úplnému zneniu Organizačného poriadku Ú PSK – uznesenie 6/2018
Formát PDF Príloha č. 4 k úplnému zneniu Organizačného poriadku Ú PSK – uznesenie 668/2021
účinný od 15.5.2022PDF (180 kB)
PDF (479 kB)
PDF (243 kB)
PDF (98 kB)
PDF (42 kB)
Formát PDF Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku zo dňa 29.6.2020 (vrátane prílohy)
Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktorých úprava bola účelom prijatia dodatku
účinný od 1.7.2020PDF (219 kB)
Formát PDF Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku účinnosť od 1.1.2021  (vrátane príloh)
Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktoré boli dotknuté zmenou Príloha č. 2 – Organizačná schéma k 1.1.2021
účinný od 1.1.2021PDF (727 kB)
Formát PDF Dodatok č. 3 k organizačnému poriadku účinnosť od 15.5.2022  (vrátane príloh)
Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktoré boli dotknuté zmenou Príloha č. 2 – Organizačná schéma k 15.5.2022
účinný od 15.5.2022PDF (144 kB)
Formát PDF Konsolidované znenie Organizačného poriadku účinného od 15.5.2022 (vrátane príloh)účinný od 15.5.2022PDF (185 kB)

Organizačný poriadok PSK od 1.4.2020 

Názov dokumentu Účinnosť Formát, veľkosť 
Formát PDF  Organizačný poriadok Úradu PSK 1. 4. 2018 (vrátane príloh) 
Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku Ú PSK – popis činností 
Príloha č. 2  k Organizačnému poriadku Ú PSK – organizačná schéma  zo dňa 1.4.2018
Príloha č. 3 k Organizačnému poriadku Ú PSK – uznesenie 6/2018
Príloha č. 4 k Organizačnému poriadku Ú PSK – uznesenie  50/201Z
účinný od 1. 4. 2018PDF (8,98 kB)
Formát PDF Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku zo dňa 1.2.2019 
Formát PDF Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktoré boli dotknuté zmenou
Formát PDF  Príloha č. 2  – Organizačná schéma  zo dňa 1.2.2019
účinný od 1.2. 2019  PDF (70 kB)  
PDF (557 kB)
PDF (74 kB)
Formát PDF Dodatok č. 2 k organizačnému poriadku účinnosť od 1.11. 2019 
Formát PDF Príloha č. 1 – Popisy pracovných činností odborov, ktoré boli dotknuté zmenou
Formát PDF  Príloha č. 2  – Organizačná schéma  zo dňa 1.11.2019
účinný od 01.11.2019PDF (174 kB)  
PDF (428 kB)
PDF (152 kB)

Organizačný poriadok spolu s dodatkami bol platný a účinný v období od 1.4.2014 do 1.4.2018.

Názov dokumentu Účinnosť Formát, veľkosť 
Formát PDF Organizačný poriadok Úradu PSK účinný od 1. 4. 2014PDF (234 kB)
Formát PDF Dodatok č. 1účinný od 1. 2. 2015PDF (74,5 kB)
Formát PDF Dodatok č. 2 účinný od 1. 4. 2016PDF (547 kB)
Formát PDF Príloha k dodatku č. 2účinná od 1. 4. 2016PDF (164 kB) 
Formát PDF Zmena prílohy dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Úradu PSK účinná od 1. 12. 2016PDF (139,17 kB)
Formát PDF Dodatok č. 3účinný od 1. 10. 2016PDF (449,25 kB)
Formát PDF Príloha k dodatku č. 3účinná od 1. 10. 2016PDF (169 kB) 

Organizačný poriadok spolu s dodatkami bol platný a účinný v období od 25.2.2010 do 31.3.2014.

Názov dokumentu Účinnosť Formát, veľkosť 
Formát PDF Organizačný poriadok Úradu PSKúčinný od 1. 4. 2018PDF (8,98 MB)
Formát PDF Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadkuúčinný od 1. 2. 2019PDF (70 kB)
Formát PDF Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadkuúčinný od 1. 11. 2019PDF (174 kB)
Názov dokumentu Účinnosť Formát, veľkosť 
Formát PDF Príloha č. 1 – popis činností účinná od 1. 2. 2019PDF (557 kB)
Formát PDF Príloha č. 2účinná od 1. 2. 2019PDF (203 kB)


Organizačná štruktúra PSK  – PDF (144 kB) – s účinnosťou od 1. februára 2011 (vrátane zastupiteľstva, komisií, Úradu PSK a i. orgánov) Organizačná štruktúra – archív

Publikované: 9. 3. 2023

Aktualizované: 9. 1. 2024