Poskytovanie dotácií na sociálne služby

Možnosť podať elektronickú žiadosť na poskytnutie dotácií pre oblasť sociálnych služieb v zmysle vyhlásených výziev PSK.

Konkrétne výzvy – dotácie na sociálne služby

Výzva predsedu PSK

Výzva predsedu PSK – možnosť podávania žiadostí od 02.01.2024 do 19.02.2024

Výzva poslancov PSK

Výzva poslancov PSK – možnosť podávania žiadostí od 02.01.2024 do 19.02.2024

Výzva pre región

Výzva pre región – možnosť podávania žiadostí od 02.01.2024 do 19.02.2024

Výzva Participatívny rozpočet

Výzva Participatívny rozpočet – možnosť podávania žiadostí od 02.01.2024 do 19.02.2024

SMS hlasovanie od 18.03.2024 – 31.03.2024

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom – webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

e-mail: dotacie@vucpo.sk

Podanie

Možnosti podania sú stanovené konkrétnou vyhlásenou výzvou.

Načítavanie obsahu…

Publikované: 2. 5. 2022

Aktualizované: 15. 1. 2024