Ochrana práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Informácie z oblasti ochrany práv dieťaťa, jeho života, zdravia a možnosti poskytnutia starostlivosti dieťaťu v krízovom stredisku na základe žiadosti zákonného zástupcu o dobrovoľnom umiestnení dieťaťa v krízovom stredisku.

Informácie sú prioritne určené pre vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Informácie z oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately nájdete na týchto odkazoch:

Webové portály zamerané na ochranu práv dieťaťa:

Načítavanie obsahu…

Publikované: 2. 5. 2022

Aktualizované: 1. 8. 2023