Zasadnutia KR SPR Spiš

Zasadnutia Kooperačnej rady strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) SPIŠ

Rok 2024

9. zasadnutie (13.03.2024, 09:00 – 10:30)

Pozvánka 9/2024 (PDF, 186 kB), Zápisnica 9/2024 (PDF, 400 kB), Uznesenia 9/2024 (PDF, 167 kB)

Rok 2023

8. zasadnutie (do 28.11.2023, 16:00) – per rollam

Formát PDF Pozvánka 8/2023 (PDF, 278 kB)Formát PDF Zápisnica 8/2023 (PDF, 237 kB)Formát PDF Uznesenia 8/2023 (PDF, 148 kB)Formát PDF  Hlasovanie per rollam  8/2023 (PDF, 209 kB)

Formát PDF Bod 2 (PDF, 189 kB)Zoznam projektových zámerov zo zásobníka projektov (XLS, 19 kB)

7. zasadnutie (22.9.2023)

Formát PDF Pozvánka 7/2023 (PDF, 198 kB)Formát PDF Zápisnica 7/2023 (PDF, 299 kB)Formát PDF Uznesenia 7/2023 (PDF, 173 kB)Formát PDF Prezenčná listina 7/2023 (PDF, 225 kB)

Formát PDF Bod 4 (PDF, 191 kB)Formát PDF  Integrovaná územná stratégia verzia 2.0_BSZ (PDF, 2 MB)Formát PDF   Integrovaná územná stratégia verzia 2.0_SSZ (PDF, 2,4 MB)

Formát PDF Bod 5 (PDF, 316 kB)Zoznam projektových zámerov  za SPR Spiš (XLS, 38 kB)

6. zasadnutie (10.5.2023)

Formát PDF Pozvánka 6/2023 (PDF, 234 kB);  Formát PDF  Zápisnica 6/2023 (PDF, 248 kB); Formát PDF  Uznesenia 6/2023 (PDF, 140 kB)Formát PDF Prezenčná listina 6/2023 (PDF, 220 kB)

Formát PDF Bod_4 (PDF, 287 kB)Formát PDF  Bod_5 (PDF, 206 kB)Formát PDF Bod_6 (PDF, 211 kB)Formát PDF  Bod_7 (PDF, 279 kB)

5. zasadnutie (9.2.2023)

Formát PDF Pozvánka 5/2023 (PDF, 158 kB);  Formát PDF Zápisnica 5/2023 (PDF, 217 kB)Formát PDF Uznesenia 5/2023 (PDF, 155 kB)Formát PDF Prezenčná listina 5/2023 (PDF, 192 kB)

Rok 2021

4. zasadnutie (27.10.2021)

Formát PDF pozvánka (PDF, 54 kB)Formát PDF zápisnica (PDF, 103 kB)Formát PDF prezenčná listina  (PDF, 76 kB)

3. zasadnutie (12.5.2021)

Formát PDF pozvánka (PDF, 54 kB)Formát PDF zápisnica a uznesenia (PDF, 111 kB)

Rok 2020

2. zasadnutie (8.12.2020)

Formát PDF pozvánka (PDF, 50 kB)Formát PDF zápisnica a uznesenia (PDF, 87 kB)

1. zasadnutie (19.11.2020)

Formát PDF pozvánka (PDF, 83 kB)Formát PDF zápisnica a uznesenia (PDF, 95 kB)

Publikované: 20. 2. 2024

Aktualizované: 19. 4. 2024