Kooperačná rada SPR Spiš

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Spiš 

Nenašli sa žiadne výsledky

Základnými dokumentmi, ktorými sa Kooperačná rada riadi, je Štatút Kooperačnej rady SPR Spiš a Rokovací poriadok Kooperačnej rady SPR Spiš.

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady partnerstva dňa 26. 11. 2020 boli schválené štatúty a rokovacie poriadky Rady partnerstva a všetkých Kooperačných rád: 

Zloženie Kooperačnej rady SPR Spiš

Zasadnutia Kooperačnej rady SPR Spiš 

Kooperačná rada SPR Spiš (archív)

Proces tvorby štatútu a rokovacieho poriadku 

Publikované: 26. 9. 2023

Aktualizované: 13. 5. 2024