Quo vadis, Romale?

Verejná politika č. 1 Aktualizácia analyticko-strategického materiálu Quo vadis, Romale?  a tvorba jeho akčného plánu 

Hlavným cieľom tejto politiky je aktualizácia strategicko-analytického dokumentu Quo vadis, Romale?, budovanie vzájomných vzťahov a aktívnej platformy pre dlhodobú spoluprácu samosprávy so svojimi kľúčovými aktérmi pre danú oblasť v PSK.

Víziou nášho projektu a  Prešovského samosprávneho kraja  je pôsobiť, ako strategicko-metodický garant, spoľahlivý partner a kľúčový aktér v integrácii a rozvoji sociálne vylúčených občanov na území Prešovského kraja. Kľúčové k naplneniu tejto vízie je iniciovanie a prehlbovanie zmeny zvnútra skrze lokálnych lídrov, budujúcich a rozvíjajúcich funkčnú subkultúru v sociálne vylúčených komunitách.

Podujatia pripravované v rámci politiky

Realizácia participatívneho procesu + plán participatívneho procesu:

Publikované: 7. 9. 2023

Aktualizované: 28. 2. 2024