LOGÁ pre výzvy PSK

Logo – Výzvy PSK 

Poskytnutie loga za účelom poskytnutia dotácie PSK

V zmysle zmluvy s poskytnutím dotácií a povinnej prezentácie kraja je k dispozícii na stiahnutie logo Výziev PSK:

Zverejnené logo je určené LEN pre potreby propagácie kraja v súvislosti s dotáciami.

Dizajn manuál pre používania loga určený pre Výzvy PSK (dotácie)

Manuál pre informovanie a komunikáciu – JANUÁR 2024 (PDF, 1,5 MB)

Publikované: 18. 5. 2022

Aktualizované: 31. 1. 2024