LOGO Výzva pre región

Logo – Výzva pre región

Poskytnutie loga za účelom poskytnutia dotácie PSK

V zmysle zmluvy s poskytnutím dotácií a povinnej prezentácie kraja je k dispozícii na stiahnutie logo Výzvy pre región. Zverejnené logo je určené LEN pre potreby propagácie kraja v súvislosti s dotáciami.

Logo – Výzva pre región schválená pre rok 2019 

Poskytnutie loga za účelom poskytnutia dotácie PSK

V zmysle zmluvy s poskytnutím dotácií a povinnej prezentácie kraja je k dispozícii na stiahnutie logo Výzvy pre región 2019. Zverejnené logo je určené LEN pre potreby propagácie kraja v súvislosti s dotáciami, ktoré boli schválené pre rok 2019. 

Publikované: 8. 7. 2022

Aktualizované: 1. 2. 2024