Logá na stiahnutie

Poskytnutie loga za účelom poskytnutia dotácie PSK

Na propagáciu a označenie kraja v súvislosti s poskytnutím dotácie PSK a udelením záštity predsedu PSK odporúčame používať nový logotyp PSK. Ten upravuje dizajn manuál, ktorý je na stiahnutie nižšie.

Prijímateľ dotácie je povinný prezentovať Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľa projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá nasledovne:

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.

Zároveň sa prijímateľ zaväzuje prezentovať poskytovateľa prostredníctvom umiestnenia loga Prešovského samosprávneho kraja na všetkých tlačovinách, web stránkach spojených s projektom a príjemcom a ďalších komunikačných a marketingových výstupoch projektu.

Publikované: 13. 5. 2022

Aktualizované: 18. 1. 2024