LOGO Výzva Poslancov PSK

Použitie loga za účelom poskytnutia dotácie PSK – Výzva Poslancov PSK

V zmysle zmluvy s poskytnutím dotácií a povinnej prezentácie kraja je k dispozícii na stiahnutie logo Výzvy Poslancov PSK. Zverejnené logo je určené LEN pre potreby propagácie kraja v súvislosti s dotáciami.

Logo – Výzva Poslancov PSK

Publikované: 8. 7. 2022

Aktualizované: 31. 1. 2024