Zasadnutia 2024

Zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v roku 2024

Na 10. zasadnutí Zastupiteľstva PSK (11.12.2023) boli schválené termíny zasadnutí v roku 2024:

  • 11. zasadnutie Z PSK – 12. február 2024
  • 12. zasadnutie ZPSK – 15. apríl 2024 
  • 13. zasadnutie ZPSK – 20. máj 2024  
  • 14. zasadnutie ZPSK – 24. jún 2024  
  • 15. zasadnutie ZPSK – 26. august 2024 
  • 16. zasadnutie ZPSK – 14. október 2024
  • 17. zasadnutie ZPSK – 9. december 2024

Publikované: 24. 1. 2024

Aktualizované: 22. 2. 2024