VZN PSK č. 98/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 98/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 98/2023 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 13. februára 2023 na svojom  4. zasadnutí Uznesením ZPSK č.34/2023.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023