VZN PSK 104/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 104/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 104/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 104/2023 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 11.  decembra 2023 na svojom  10. zasadnutí Uznesením Z PSK 279/2023.

VZN 98/2023

Publikované: 20. 12. 2023

Aktualizované: 7. 6. 2024