VZN PSK č. 101/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 101/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 101/2023 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 13. februára 2023 na svojom  4. zasadnutí Uznesením ZPSK č. 45/2023.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 22. 2. 2024