VZN PSK č. 105/2024

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 105/2024

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 105/2024,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 105/2024 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 12. februára 2024 na svojom  11. zasadnutí Uznesením Z PSK č. 318/2024.

Publikované: 22. 2. 2024

Aktualizované: 22. 2. 2024