Volebné komisie a obvodové volebné komisie

Ďalšie informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a pre nezávislých kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR (MV SR):

Volebná komisia samosprávneho kraja

Do volebnej komisie samosprávneho kraja môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia predsedovi samosprávneho kraja v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022).

Obvodná volebná komisia

Do obvodnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do obvodnej volebnej komisie] doručí politická strana alebo koalícia predsedovi samosprávneho kraja v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 22. septembra 2022).

Informácie o kreovaní obvodových volebných komisií

Delegovanie člena a náhradníka do volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie samosprávneho kraja a do obvodných volebných komisií:

prioritne zaslanie na predseda@psk.sk  a v kópii na  maria.lukacikova@psk.sk.

Publikované: 30. 9. 2022

Aktualizované: 25. 1. 2024