Voľby do orgánov samosprávy 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. 

Voľby sa konali

29. 10. 2022 od 07.00 h do 20.00 h. 

Výsledky volieb

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Vzdanie sa kandidatúry

Sídlo Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja

Informácie o činnosti Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja poskytuje predseda volebnej komisie samosprávneho kraja.

Predseda volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Richard Jánoš

Informácie Volebnej komisie PSK

Zapisovateľka Volebnej komisie  PSK

JUDr. Mária Lukačíková, maria.lukacikova@psk.sk

Volebné obvody 

Obvodné volebné komisie

 

Publikované: 30. 10. 2022

Aktualizované: 25. 1. 2024