Obvodné volebné komisie

Obvodné volebné komisie na území Prešovského samosprávneho kraja

Informácie o kreovaní

Podľa § 136 ods. 1 volebného zákona do obvodnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia predsedovi samosprávneho kraja v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Podľa § 136 ods. 4 volebného zákona, ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda samosprávneho kraja.

Podľa bodu 6. Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. CRD – 1434/2022 z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov lehota na utvorenie obvodných volebných komisií bola určená do 22. septembra 2022 a lehota na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

  • Počet členov obvodných volebných komisií delegovaných politickými subjektami:   47
    • z toho počet členov delegovaných v rozpore s § 136 ods. 1 volebného zákona:     2
  • Počet členov obvodných volebných komisií platne delegovaných politickými subjektami: 45
  • Počet členov o obvodných volebných komisii menovaných predsedom PSK v súlade s § 136 ods. 4 volebného zákona:   23
  • Celkový počet členov obvodných volebných komisií (13 obvodných volebných komisií):    68

Zápisnice zo zasadnutí

Zapisovatelia obvodných volebných komisií pre voľby 2022

Volebný obvodMenoE-mailTelefóne číslo
BardejovJUDr. Galina Ščerbáková Lacovágalina.scerbakova@minv.sk0905 432 122
HumennéJUDr. Ján Sentaljan.sental@minv.sk057/7704215
KežmarokIng. Dušan Mašlonkadusan.maslonka@minv.sk0905 782 088
LevočaBc. Ján Boržikjan.borzik@minv.sk0949 755 300
M-laborceIng. Ivo Andraškoivo.andrasko@minv.sk0908 379 465
PopradJUDr. Ladislav Maličkýladislav.malicky@minv.sk0905 433 502
PrešovMgr. Branislav Mičietabranislav.micieta@minv.sk0915 837 401
SabinovIng. Mária Šimčíkovámaria.simcikova@minv.sk0910 448 038
SninaIng. Aleš Mitroales.mitro@minv.sk0907 963 197
St.ĽubovňaBc.PhDr. Radoslav Beňoradoslav.beno@minv.sk0918 825 398
StropkovMgr. Ľubica Čarnálubica.carna@minv.sk0918 824 918
SvidníkIng. Martin Miščíkmartin.miscik@minv.sk0905 537 139
Vranov n/TIng. Pavol Džukapavol.dzuka2@minv.sk0905 826 254
    
Volebná komisia PSKJUDr. Mária Lukačíkovámaria.lukacikova@psk.sk0917 729 510

Publikované: 20. 10. 2022

Aktualizované: 24. 1. 2024