Upozornenie na nedostatky

Upozornenie na opakujúce sa nedostatky pri podávaní kandidátnych listín

 1. Údaj o zamestnaní kandidáta uvedený na kandidátnej listine a na vyhlásení kandidáta NESMIE  obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky .
   
 2. Kandidátnu listinu je potrebné doručiť aj v elektronickej forme-podľa usmernenia MV SR na elektronickom nosiči v editovateľnej podobe (nie PDF súbor) – napr. USB kľúč (poznámka: USB kľúč bude kandidátovi vrátený pri prevzatí rozhodnutia o registrácii) .
  Nezávislý kandidát doručuje na USB kľúči kandidátnu listinu a vyhlásenie, nie osobitnú listinu.
   
 3. Názvy obcí a  názvy ulíc uvedené v osobitnej listine pri voličovi nesmú obsahovať skratky (poznámka: to neplatí, ak je skratka súčasťou úradného označenia ulice).
  Odporúčame kandidátom pred odovzdaním kandidátnej listiny zistené nedostatky odstrániť ich vedením do požadovaného tvaru (rozpísať) .

Publikované: 25. 1. 2024

Aktualizované: 25. 1. 2024