Kandidátne listiny na predsedu a poslanca

Kandidátne listiny

Podávanie kandidátnych listín

Preberanie kandidátnych listín

Zapisovateľka  bude preberať kandidátne listiny  počas mesiaca august nasledovne:

Preberanie kandidátnych listín v týždni  od 22.08.2022 do 26.08.2022

  • Pondelok- utorok , štvrtok :     od 08,30 hod. do  11,30 hod. a od 12,00 hod. – 16,00 hod.  
  • Streda:                                       od 09,00 hod. do 11,30 hod. a od 12,00 hod. –   17,00 hod.
  • Piatok:                                       od 08,30 hod. do 11,30 hod. a od 12,00 hod.  – 15,00 hod.

Odovzdanie kandidátnej listiny  mimo uvedených hodín je možné po predchádzajúcej telefonickej, resp. e-mailovej  dohode.

29.08.2022  – štátny sviatok, kandidátne listiny sa nebudú preberať.

Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Posledný deň lehoty na doručenie  kandidátnej listiny je 30.8.2022, kandidátne listiny je možné v tento deň doručiť do 24.00 hod.

Zapisovateľka Volebnej komisie  PSK

JUDr. Mária Lukačíková
email: maria.lukacikova@psk.sk
tel. kontakt: 0917 729 510

Upozornenie na nedostatky pri podávaní kandidátnych listín

Podrobnejšie informácie a vzory tlačív pre politické strany, politické hnutia, koalície a nezávislých kandidátov pri podávaní kandidátnych listín

Ďalšie informáciepre politické strany, politické hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a pre nezávislých kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR (MV SR):

Podanie kandidátnej listiny na poslanca a predsedu – politickou stranou, politickým hnutím alebo koalíciou

Kandidát na poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja 

TLAČIVÁ na stiahnutie sú v editovateľných formátoch Open XML (DOCX) a ODT:

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja

TLAČIVÁ na stiahnutie sú v editovateľných formátoch Open XML (DOCX) a ODT:

Oznámenie o určení splnomocnenca a náhradníka politickej strany 

TLAČIVO na stiahnutie je v editovateľných formátoch Open XML (DOCX) a ODT:

Podanie kandidátnej listiny na poslanca a predsedu – nezávislým kandidátom

Kandidátnu listinu na poslanca alebo predsedu môže podať nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022) zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja.

Kandidát na poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja

TLAČIVÁ na stiahnutie sú v editovateľných formátoch Open XML (DOCX) a ODT:

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja

TLAČIVÁ na stiahnutie sú v editovateľných formátoch Open XML (DOCX) a ODT:

Splnomocnenie nezávislého kandidáta na doručenie kandidátnej listiny

TLAČIVO na stiahnutie je v editovateľných formátoch Open XML (DOCX) a ODT:

Publikované: 29. 10. 2022

Aktualizované: 25. 1. 2024