Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, Územná prognóza, Čistopis

Publikované: 25. 5. 2023

Aktualizované: 13. 6. 2023