Organizácia školského roka

Školský rok 2023/2024

Informácie a pokyny k organizácii školského roka.

  • Školské vyučovanie sa začne vo pondelok 4. septembra 2023 (pondelok).
  • Prvý polrok sa skončí v pondelok 31. januára 2024 (streda).
  • Druhý polrok sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí 28. júna 2024 (piatok).
PrázdninyPosledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
jesenné27. október 2023 (piatok)30. október 2023 (pondelok) – 31. október 2023 (utorok)2. november 2023 (štvrtok)
vianočné22. december 2023 (piatok)23. december 2023 (sobota) –  7. január 2024 (nedeľa)8. január 2024 (pondelok)
jarné23. február 2024 (piatok)26. február 2024 (pondelok) – 1. marec 2024 (piatok)
Košický a Prešovský kraj
4. marec 2024 (pondelok)
veľkonočné27. marec 2024 (streda)28. marec 2024 (štvrtok) – 2. apríl 2024 (utorok)3. apríl 2024 (streda)
letné28. jún 2024 (piatok)1. júl 2024 – 1. september 20242. september 2024 (pondelok)


Prijímacie konanie na stredných školách

Aktuálne informácie nájdete na stránke Prijímacie konanie.

Už vieš čo chceš študovať? Prehľad odborov a stredných škôl v Prešovskom samosprávnom kraji


Maturita

Aktuálne informácie nájdete na stránke Maturita.

Publikované: 5. 9. 2022

Aktualizované: 20. 9. 2023