Predseda a poslanci Zastupiteľstva PSK

Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC

Zverejnenie informácií o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

V zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení (ďalej len zákon o samosprávnych krajoch) sú orgánmi samosprávneho kraja – Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Zastupiteľstvo PSK“) a predseda samosprávneho kraja (ďalej len „predseda PSK“).

Príslušným verejným funkcionárom sa ustanovujú osobitné povinnosti a obmedzenia a ustanovuje sa nezlučiteľnosť výkonu určitých funkcií, zamestnaní a činností paralelne s výkonom príslušnej verejnej funkcie. Pre ochranu verejného záujmu a zamedzenie vzniku rozporu záujmov pri výkone verejných funkcií je zriadená komisia pri Zastupiteľstve PSK – Komisia na ochranu záujmu verejných funkcionárov pri výkone verejných funkcií.

Predseda PSK

Predsedom PSK je od 1. decembra 2017 PaedDr. Milan Majerský, PhD. , ktorý bol zvolený vo voľbách 4. novembra 2017 a opätovne 29. októbra 2022.

Načítavanie obsahu…

 

Zastupiteľstvo PSK

Zastupiteľstvo PSK je orgánom samosprávneho kraja a jeho pôsobnosť je určená zákon o samosprávnych krajoch. Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách.

Obsadenie 65 poslaneckých miest v zastupiteľstve PSK podľa politickej strany, politického hnutia alebo koalície (pre volebné obdobie 2022 – 2026): KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ – 16 ; NEKA – 27; Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD, SZÖVETSÉG-ALIANCIA – 16; Starostovia a nezávislí kandidáti – 2 ; OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA – 1; Republika– 1; SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko – 1; ÚSVIT – 1.

Prehľad o majetkových priznaniach poslancov PSK v zmysle  čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. sú zverejnené na portáli PSK v časti Majetkové priznania.

Načítavanie obsahu…

Ďalšie odkazy

Podrobnejšie informácie nájdete na uvedených odkazoch:

Načítavanie obsahu…

Publikované: 11. 11. 2021

Aktualizované: 23. 4. 2024