Register poskytovateľov sociálnych služieb

Zverejnenie registra poskytovateľov sociálnych služieb

Zverejnenie zoznamu registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji. Služba umožňuje požiadať o doplňujúce informácie týkajúce sa tejto služby.

Ak chce občan požiadať o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, môže tak urobiť prostredníctvom služby
 Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Ak chce poskytovateľ sociálnej služby požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji, môže tak urobiť prostredníctvom služby
 Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby.

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb – register v podobe tabuľky s možnosťou vyhľadávania a filtrovania

Načítavanie obsahu…

Publikované: 2. 5. 2022

Aktualizované: 8. 2. 2024