Koncepcia rozvoja sociálnych služieb - schválený návrh

Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Zverejnenie schváleného návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom kraji s možnosťou získať doplňujúce informácie k danej problematike.

Hlavným cieľom koncepcie rozvoja sociálnych služieb je zabezpečenie práva občanov na sociálne služby, zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových sociálnych služieb.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území PSK (PDF, 417 kB)

Dodatok ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb PSK (PDF, 640 kB)

Príloha k dodatku ku koncepcii rozvoja sociálnych služieb území PSK (PDF, 97 kB)

Načítavanie obsahu…

Publikované: 2. 5. 2022

Aktualizované: 1. 8. 2023