Dotačná schéma 2022

Poskytnutie dotácií v rámci PSK na rok 2022

Výzva predsedu PSK

Výzva poslancov PSK

Výzva pre región

Výzva Participatívny rozpočet 2022 

Publikované: 20. 7. 2022

Aktualizované: 13. 5. 2024