UMR a SPR v PSK

Územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) a strategicko-plánovacie regióny (SPR) v PSK

Mapa Územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) a strategicko-plánovacie regióny (SPR) v PSK ( UMR a SPR v PSK) Popis k mape V PSK boli z národnej úrovne identifikované 3 územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) – mestá Prešov, Humenné a súmestie Poprad – Svit – Kežmarok. Ďalšou novinkou je, že sa do strategického plánovania pridáva medzi lokálnu úroveň (obce a mestá) a regionálnu úroveň (kraj) nový „medzistupeň“. Tento nový medzistupeň predstavujú tzv. strategicko-plánovacie regióny (SPR). Cieľom definovania SPR v novom programovom období 2021 –  2027 je vypracovanie adresnejších stratégií, zohľadňujúcich špecifickosť jednotlivých regiónov, ako aj efektívnejšie riadenie, rozhodovanie, plánovanie a financovanie v území, a to cez integrované projekty. Inštitút rozvoja Úradu PSK navrhol na základe historicko-geografických faktorov, sídelnej štruktúry a štruktúry obyvateľstva, dopravnej infraštruktúry, ekonomických a ďalších faktorov rozdeliť územie PSK na tri strategicko-plánovacie regióny:
  1. SPR Spiš – okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča.
  2. SPR Šariš – okresy Prešov, Sabinov, Bardejov a Svidník.
  3. SPR Horný Zemplín – okresy Humenné, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce a Snina.
Inštitút rozvoja Úradu PSK k definovaniu SPR prehľadne spracoval dokument prezentáciu, ktoré boli jednotlivým aktérom prezentované na stretnutiach v Humennom, Poprade a Prešove. Na území Prešovského kraja teda vznikli 3 územia UMR a 3 SPR. Pri každom UMR a každom SPR vznikla tzv. Kooperačná rada.

Publikované: 15. 12. 2022

Aktualizované: 4. 12. 2023