Kooperačná rada SPR Šariš 2017 - 2022

Základnými dokumentmi, ktorými sa Kooperačná rada riadi, je Štatút Kooperačnej rady SPR Šariš a Rokovací poriadok Kooperačnej rady SPR Šariš. 

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady partnerstva 26. 11. 2020 boli schválené štatúty a rokovacie poriadky Rady partnerstva a všetkých Kooperačných rád: 

Zloženie Kooperačnej rady SPR Šariš

Kooperačná rada SPR Šariš má jedného predsedu a troch podpredsedov (jeden podpredseda za každú komoru).

Predsedom Kooperačnej rady SPR Šariš je Ján Pecuch.

Podpredsedovia Kooperačnej rady SPR Šariš sú Martina Slivková (Komora regionálnej samosprávy), Ivana Ivančová (Komora miestnej samosprávy) a Daniela Bednárová (Komora ostatných socio-.ekonomických partnerov).

Kooperačnú radu SPR Šariš tvoria 3 komory. Členovia Kooperačnej rady SPR Šariš sú uvedení v tabuľke.

Meno a priezviskoNominovaný za
Komora regionálnej samosprávy:
Emília AntolíkováÚ PSK
Pavel SlaninkaÚ PSK
Peter MakaraÚ PSK
Alexander GalajdaÚ PSK
Martina SlivkováÚ PSK
Marián DamankošZastupiteľstvo PSK
Pavol CeľuchZastupiteľstvo PSK
Ján VookZastupiteľstvo PSK
Boris HanuščakZastupiteľstvo PSK
Komora miestnej samosprávy:
Ján ŠurkalaOkres Bardejov
Ján NovotnýOkres Bardejov
Ján BalogaOkres Prešov
Marko BučkoOkres Prešov
Juraj SenderákOkres Prešov
Igor BirčákOkres Sabinov
Jozef HodošiOkres Sabinov
Marcela IvančováOkres Svidník
Ivana IvančováOkres Svidník
Komora ostatných sociálno-ekonomických partnerov
Daniel DzurovčinArcibiskupský úrad Prešov
Cyril KorpesioArcidiecézna charita Košice
Daniela BednárováMAS Topoľa
Tamara ŠatankováOOCR Šariš
Ľubomír OlejárSlovenská obchodná a priemyselná komora Prešov
Paulína MasarykováCesta von
Peter AdamišinPrešovská univerzita v Prešove
Iveta ŽdiľováDivadlo Exodus
Ján ŠtieberŠenvíž, o.z.

Zasadnutia Kooperačnej rady SPR Šariš

Rok 2021

4. zasadnutie (27.10.2021)

Formát PDF pozvánka – PDF (54 kB)Formát PDF zápisnica – PDF (99 kB)Formát PDF prezenčná listina – PDF (75 kB)

3. zasadnutie (12.5.2021)

Formát PDF pozvánka – PDF (54 kB)Formát PDF zápisnica a uznesenia – PDF (112 kB)

Rok 2020

2. zasadnutie (8.12.2020)

Formát PDF pozvánka – PDF (58 kB)Formát PDF zápisnica a uznesenia – PDF (104 kB)

1. zasadnutie (19.11.2020)

Formát PDF pozvánka – PDF (83 kB)Formát PDF zápisnica a uznesenia – PDF (85 kB)

Publikované: 4. 12. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023