Kooperačná rada SPR Šariš

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Šariš 

Nenašli sa žiadne výsledky

Základnými dokumentmi, ktorými sa Kooperačná rada riadi, je Štatút Kooperačnej rady SPR Šariš a Rokovací poriadok Kooperačnej rady SPR Šariš. 

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady partnerstva 26. 11. 2020 boli schválené štatúty a rokovacie poriadky Rady partnerstva a všetkých Kooperačných rád: 

Zloženie Kooperačnej rady SPR Šariš

Zasadnutia Kooperačnej rady SPR Šariš 

Kooperačná rada SPR Šariš (archív)

Kooperačná rada SPR Šariš do konca roka 2022

Proces tvorby štatútu a rokovacieho poriadku

Proces tvorby Štatútu Kooperačnej rady SPR Šariš a Rokovacieho poriadku Kooperačnej rady SPR Šariš

Publikované: 26. 9. 2023

Aktualizované: 21. 5. 2024