Kooperačná rada SPR Horný Zemplín

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Horný Zemplín 

Nenašli sa žiadne výsledky

Základnými dokumentmi, ktorými sa Kooperačná rada riadi, sú Štatút Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín a Rokovací poriadok Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín.

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady partnerstva PSK dňa 26. 11. 2020 boli schválené štatúty a rokovacie poriadky Rady partnerstva a všetkých Kooperačných rád: 

Zloženie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín 

Zasadnutia Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín

Kooperačná rada SPR Horný Zemplín  (archív)

Proces tvorby štatútu a rokovacieho poriadku SPR Horný Zemplín

Publikované: 26. 9. 2023

Aktualizované: 13. 5. 2024