Vlajkové projekty

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Interreg V-A Poľsko-Slovensko – Vlajkové projekty

Implementácia vlajkových projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko je zabezpečená  Spoločným technickým sekretariátom STS v Krakove.

Adresa STS:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY
Program Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja
ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

Aktuálne výzvy

Aktuálne prebiehajúce výzvy (staršie výzvy nájdete v archíve výziev):

 

 

Publikované: 9. 6. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023