Vybavovanie petícií PSK - 2. polrok 2023

Centrálna evidencia vybavovania petícií za 2. polrok 2023

Prešovský samosprávny kraj, Útvar hlavného kontrolóra

P. č. Dátum
doručenia petície
Predmet petíciePetíciu vybavujeDátum pridelenia na vybavenieStav vybavenia petície
1.21.12.2023Petícia za zachovanie autobusových spojov z Veľkej Lesnej do Starej Ľubovne a späťodbor dopravy27.12.202322.1.2024

Publikované: 4. 3. 2024

Aktualizované: 8. 3. 2024