Rok 2022

Kontrolná činnosť ÚHK PSK

Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK

Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK

Vybavovanie sťažností a petícií v PSK

Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK

STANOVISKÁ hlavného kontrolóra PSK

Publikované: 19. 9. 2022

Aktualizované: 8. 12. 2023