Sieť koordinátorov participácie

Do projektu Participácia sa zapojilo 5 vyšších územných celkov, pričom v každom pôsobil tím 3 koordinátorov participácie. Vďaka projektu vznikla aj fungujúca sieť koordinátorov participácie z 5 úradov VÚC, ktorá sa stretáva a spolupracuje na pravidelnej báze.

Publikované: 28. 2. 2024

Aktualizované: 28. 2. 2024