Participatívna jednotka

Koordinátorky participácie

Projekt zabezpečuje tri pracovné pozície koordinátorov participácie pre každý zapojený samosprávny kraj.

Koordinátorky participácie na Úrade PSK sú odborne a metodicky riadené zo strany ÚSV ROS s využitím dodávateľa – Participation Factory. 

Erika Činčerová - kliknite pre viac informácií

Ing. Erika Činčerová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
erika.cincerova@psk.sk
tel: 051/7081 564
miestnosť: 009 prízemie

Viac informácií o koordinátorke Činčerovej

Janka Durkáčová - kliknite pre viac informácií

Mgr. Jana Durkáčová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
jana.durkacova@psk.sk
tel: 051/7081 549
miestnosť: 009 prízemie

Viac informácií o koordinátorke Durkáčovej

foto Jana Pecuchová

Mgr. Jana Pecuchová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
jana.pecuchova@psk.sk
tel: 051/7081 575
miestnosť: 009 prízemie

Viac informácií o koordinátorke Pecuchovej

Publikované: 29. 12. 2022

Aktualizované: 2. 11. 2023