Nedostatky participácie v samospráve

Nedostatky participácie v samospráve (newsletter, marec 2022) 

Publikované: 7. 9. 2023

Aktualizované: 22. 1. 2024