Členstvo PSK - iné organizácie

Členstvo Prešovského samosprávneho kraja v iných organizáciách

PSK ako spoluzakladateľ

PSK aktuálne pôsobí ako spoluzakladateľ v týchto organizáciách (právnických osobách).

P.č. Názov organizácieAdresa sídlaPrávna forma Web 
1.Agentúra regionálneho rozvoja PSKProstejovská 117/A
080 01 Prešov
záujmové združenie právnických osôb

http://www.arrpsk.sk/arrpsk.sk/

2.Energetická Agentúra Smart regiónu PSK

Námestie mieru 2
080 07 Prešov

príspevková organizáciahttps://www.po-kraj.sk/organizacie/ea-smart-region/

3.

Energetický klaster Prešovského kraja

Levočská 12
080 07 Prešov

záujmové združenie právnických osôb

http://www.ekpk.sk/

4.Futbal Tatran ArénaHlavná 73 (office)
080 01 Prešov 
spoločnosť s ručením obmedzeným
(s. r. o.)
https://www.tatran-arena.sk/
5. IDS Východ

Turgenevova 36 
040 01 Košice

 https://idsvychod.sk/

6.

Inovačné partnerské centrum Prešov

Hlavná 139
080 01 Prešov

záujmové združenie právnických osôb

http://www.ipcpo.sk/sk/

7.

Klaster AT+R

Južná trieda 95
040 01 Košice – Juh

záujmové združenie právnických osôb

http://www.clusteratr.sk/

8.

Krajská organizácia cestovného ruchu PSK „Severovýchod Slovenska“

Námestie mieru 2
080 01 Prešov

v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z.

http://www.severovychod.sk/

9.

Krajské autistické centrum Prešov

Vodárenská 3
080 01 Prešov

nezisková organizácia

https://www.autistipresov.sk/

10.

Ľubovnianska nemocnica

Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

nezisková organizácia

http://lubovnianskanemocnica.sk/

11.Nadácia na podporu rodinyNámestie mieru č. 2 (budova PSK)
080 01 Prešov
 www.nadacia-psk.sk

12.

Prešovské zdravotníctvo, a. s.

Nemocničná 7
066 01 Humenné

akciová spoločnosť

 

13.

Priemyselný park Snina

Strojárska 2060
069 01 Snina

záujmové združenie právnických osôb

www.snina.sk

14.PRO COMITATUMariánske námestie 37
053 04 Spišské Podhradie
nezisková organizácia 
15.Regionálne informačné a poradenské centrum Prešov

Reimanova 9
080 01 Prešov

záujmové združenie právnických osôbwww.rpicpo.sk
16.Svet zdravia Akadémia, n. o.MUDr. Pribulu 412/4 
089 01 Svidník
nezisková organizácia 
17.Špecializované centrum sociálnych služiebAkad. Pavlova 321/10
091 01 Stropkov
nezisková organizáciahttps://www.procare.sk/specializovane-zariadenie-stropkov/

18.

Vranovská nemocnica

M.R. Štefánika 187/177 B
093 27 Vranov nad Topľou

nezisková organizácia

https://www.procare.sk/nemocnica/vranovska-nemocnica-s/

19.Združenie samosprávnych krajov SK 8Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava
záujmové združenie právnických osôbwww.samospravnekraje.sk

Zastúpenie v dozorných a správnych radách

Prešovský samosprávny kraj má zástupcov v dozorných radách:

Prešovský samosprávny kraj má zástupcov v správnej rade:

Publikované: 27. 10. 2022

Aktualizované: 4. 12. 2023