Organizácie PSK

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, založené PSK a členstvo PSK v organizáciách

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 124 organizácií a 4 organizácie zriadené (založené) PSK. 

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – skratka OvZP PSK. Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:

Kontakty na organizácie

Etický kódex zamestnancov OvZP

Etický kódex zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (PDF, 87 kB)

Výročné správy organizácií

Výročné správy o činnostiach organizácií

Načítavanie obsahu…

Publikované: 23. 1. 2023

Aktualizované: 28. 5. 2024