Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Odklaz na ARR PSK - klikni na logo - odkaz sa otvorí v novom okne

Agentúra regionálneho rozvoja PSK bola založená ako Rozvojová agentúra – príspevková organizácia, s účinnosťou od 1. júla 2003, na základe Uznesenia zastupiteľstva PSK. Svoju praktickú činnosť zahájila od 1. septembra 2003. V decembri 2004 bola transformovaná na Agentúru regionálneho rozvoja ako združenie právnických osôb. V súčasnosti má 11 zamestnancov. Riaditeľom je Ing. Artúr Benes.

Adresa: Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Prostějovská 117/A
080 01 Prešov
Telefón: 051/74 65 381
Fax:  051/74 65 386
E-mail:kusnirova@arrpsk.sk
Web:www.arrpsk.sk
Kontakt

Publikované: 24. 1. 2013

Aktualizované: 6. 5. 2024