Severovýchod Slovenska

Severovýchod Slovenska – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR)

Táto organizácia bola založená v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu.

Zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR).

Členmi tejto organizácie sú:

Činnosť – aktivity – cieľ

Zvýšiť návštevnosť destinácie SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA prostredníctvom aktívnej spolupráce členov OOCR a ďalších subjektov v cestovnom ruchu, skvalitňovaním marketingu, vzdelávania, propagácie, rozširovaním produktov a služieb.

Hlavným účelom krajskej organizácie je podpora cestovného ruchu na území svojich členov.

Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území svojich členov a chráni záujmy svojich členov.

Efektívna spolupráca členov KOCR prinesie požadovaný výsledok v oblasti cestovného ruchu za podmienky spoločnej koordinácie budovania infraštruktúry cestovného ruchu.

Adresa:SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Krajská organizácia cestovného ruchu
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov
Tel.:www.severovychod.sk
Web:+421 (0) 51/70 81 513
Kontakty

Mgr. Martin Janoško

výkonný riaditeľ KOCR
t. č. 051/7081 400
e-mail: riaditel@severovychod.sk

Mgr. Barbora Čechová

marketing/PR
t. č. 051/775 45 05, 051/708 15 13
media@severovychod.sk

Publikované: 11. 5. 2018

Aktualizované: 12. 1. 2024