Národné parky (NP)

Celé územie Slovenska patrí do rozsiahlej Alpsko-himalajskej sústavy. Všetky pohoria a kotliny na slovenskom území tvoria Karpaty.

Región Prešovského kraja patrí z hľadiska prírodnej hodnoty k najvzácnejším na Slovensku.

V Prešovskom kraji sa nachádza

Najvyšším pohorím na Slovensku sú Vysoké Tatry.

Publikované: 22. 7. 2010

Aktualizované: 26. 9. 2023