Poloniny

Národný park Poloniny (NP Poloniny)

FOTO: Jano Štovka

NP bol vyhlásený 1.10.1997 na výmere 29 805 ha.

Jeho územie je súčasťou jedinej trilaterálnej biosférickej rezervácie na svete – Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, vyhlásenej v roku 1993.

V roku 1999 bol NP Poloniny udelený Diplom Rady Európy.

V roku 2007 boli na listinu svetového dedičstva UNESCO zapísané Karpatské bukové pralesy v Poloninách:

  • Pralesy Havešová,
  • Stužica
  • Rožok v Bukovských vrchoch.

Najvyšším vrchom je Kremenec (1210 m.n.m.), ktorý je zároveň miestom stretu slovensko-poľsko-ukrajinskej hranice.

Na území tohto národného parku je najvyššia koncentrácia prírodných lesov (pralesov) na Slovensku. Najväčším a najznámejším je prales v Národnej prírodnej rezervácií Stužica.

Súčasťou územia NP Poloniny je i vodná nádrž Starina, ktorá je najväčšou nádržou pitnej vody na Slovensku.

Prvenstvo si tento národný park drží aj v tom, že je najmenej osídleným národným parkom.

Na území NP sa zachovali vzácne drevené chrámy v obciach Ruský Potok, Uličské Krivé, Topoľa a Jalová.

V pôvodných bukových lesoch môžete stále stretnúť vlka obyčajného, rysa ostrovida, medveďa hnedého a zubra.

V dôsledku tektonických porúch a veternej erózie vznikli na území NP Poloniny pseudokrasové jaskyne. Doteraz bolo objavených šesť jaskýň, ktoré ale nie sú sprístupnené pre turistiku.

Kontakt

Informačné stredisko NP Poloniny
web:  sopsr.sk

Publikované: 15. 7. 2009

Aktualizované: 12. 2. 2024