TANAP

Tatranský národný park (TANAP)

FOTO: Jano Štovka

Najstarší národný park na Slovensku bol vyhlásený 1. 1. 1949. Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku (obrázok 3).

Najvyšším vrcholom je Gerlachovský štít (obrázok 5) – 2 655 m n. m..

Tatranský národný park (TANAP) sa člení na dva základné podcelky:

 • Východné Tatry (Vysoké – dlhé 26 km, Belianske – dlhé 14 km)
 • Západné Tatry (dlhé 37 km).

Národný park zaberá rozlohu 73800 ha (hektárov) a jeho ochranné pásmo je 30 703 ha.

Ročne navštívi TANAP takmer päť miliónov návštevníkov. Najviac navštevované miesta sú

 • plesá (obrázok 4),
 • horské chaty,
 • štíty (obrázok 2)
 • a kúpele.

Sieť turistických chodníkov má dĺžku cca 600 km.

Spolu s poľským národným parkom sú Tatry od roku 1993 biosférickou rezerváciou UNESCO.

Typickou súčasťou Tatier sú horské jazerá – plesá, ktoré sú pozostatkom ľadových dôb. Vo Vysokých Tatrách je viac ako 170 plies. Medzi najväčšie plesá v TANAPe patria

 • Veľké Hincovo pleso (plocha 20,08 ha, hĺbka 53 m), 
 • Štrbské pleso (obrázok 1) (plocha 19,76 ha, hĺbka 20 m)
 • a Nižné Temnosmrečianske pleso (plocha 12 ha, hĺbka 38 m).

Na vápencové časti Tatier sú viazané krasové javy, ako priepasti a jaskyne. Z početných jaskýň je sprírstupnená len Beliasnka jaskyňa (dĺžka vyše 1000 m).

Z vodopádov je najvyšší Kmeťov vodopád.

Takmer dve tretiny územia národného parku pokrývajú lesy, prevažne smrekové a jedľovo-smrekové. Je tu taktiež sústredené množstvo chránených vzácnych a ohrozených rastlinných druhov. Medzi najtypickejšie živočíchy tatier patria

 • kamzík,
 • svišť,
 • orol,
 • medveď,
 • rys,
 • vlk
 • a mnohé ďalšie.

(z publikácie Sedem divov Prešovského samosprávneho kraja) 
Vydal: Prešovský samosprávny kraj,  Text: Ing. D. Guziová, Autori fotografií: (2) Kúpele Tatranské Matliare, (3-5) Ing. D. Guzi.

web: tanap.org

Publikované: 28. 5. 2018

Aktualizované: 12. 2. 2024