Dotačná schéma 2024

Poskytnutie dotácií v rámci PSK na rok 2024

Výzva predsedu PSK

Výzva predsedu PSK – možnosť podávania žiadostí od 02.01.2024 do 19.02.2024

Výzva poslancov PSK

Výzva poslancov PSK – možnosť podávania žiadostí od 02.01.2024 do 19.02.2024

Výzva pre región

Výzva pre región – možnosť podávania žiadostí od 02.01.2024 do 19.02.2024

Výzva Participatívny rozpočet

Výzva Participatívny rozpočet – možnosť podávania žiadostí od 02.01.2024 do 19.02.2024

SMS hlasovanie od 18.03.2024 – 31.03.2024

Publikované: 12. 12. 2023

Aktualizované: 18. 12. 2023