3. zasadnutie Rady partnerstva (19.9.2023) per rollam, opakované

3. zasadnutie Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja

Dátum a miesto konania

do 19.9.2023 do 12:00 – per rollam (opakované hlasovanie)

Pozvánka

pozvánka 3/2023 (PDF, 255 kB)

Program

  1. Harmonogram zasadnutí Rady partnerstva PSK na roky 2023 – 2024
  2. Finančný plán IÚS PSK 2021 – 2027, verzia 1.0
  3. Kritériá pre filter projektových zámerov

Materiály na rokovanie

Hlasovanie

HLASOVACÍ LÍSTOK v editovateľnom formáte Open XML (DOCX, 294 kB)

POKYNY K HLASOVANIU:

  1. Termín hlasovania za jednotlivé body uvedené v pozvánke je do 19.9.2023, 12:00 hod.
  2. Pre hlasovanie použite Hlasovací lístok  a zašlite jeho scan na adresu: radapartnerstva@psk.sk
  3. V prípade hlasovania iným než nominovaným členom je potrebné spolu s hlasovacím lístkom doručiť taktiež delegačný list. 

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať – Technický sekretariát RP.

Materiály po zasadnutí

Publikované: 19. 1. 2024

Aktualizované: 20. 2. 2024