Načítavanie obsahu…

Aktuality

16. 11. 2022 –
Aktuality

Desať rokov KOCR Severovýchod Slovenska

Aktivity na rozvoj a propagáciu cestovného ruchu v Prešovskom kraji KOCR Severovýchod Slovenska Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska si v decembri 2022 pripomína 10. výročie svojho vzniku. Za ten čas sa stala jedným zo silných hráčov v cestovnom ruchu. Propaguje a rozvíja turizmus v Prešovskom kraji, ktorý je tretím najviac navštevovaným krajom na Slovensku. Organizácia bola založená v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj, ktorý je členom KOCR spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Na území Prešovského kraja pôsobí sedem oblastných organizácií, všetky sú členmi KOCR Severovýchod Slovenska. KOCR podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja. K hlavným aktivitám patrí marketing a propagácia kraja v oblasti cestovného ruchu, tvorba produktov a budovanie prvkov turistickej infraštruktúry. „Je to už desať rokov, čo sa snažíme ukázať krásy Prešovského kraja všetkým skupinám návštevníkov. Posledné roky ovplyvnené pandémiou boli pre cestovný ruch mimoriadne náročné, preto aj naše aktivity aktuálne smerujú k opätovnému získaniu pozornosti návštevníkov. Nešlo by to bez podpory Prešovského samosprávneho kraja a každoročne sa úspešne uchádzame o dotáciu od Ministerstva dopravy a výstavby SR,“ uviedol Michal Sýkora, predseda KOCR Severovýchod Slovenska. V tomto roku sa KOCR aj vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu v prvej polovici roka zamerala prioritne na domáci trh. Prešovský kraj prezentovala prostredníctvom online brandovej kampane Nadýchni sa. Prerodiny s deťmi bol opäť na mieru ušitý koncept letnej dovolenky v kraji prostredníctvom súťaže Legendarium. Cestovanie s legendami bolo rekordné, len do záverečného žrebovania poslalo svoje súťažné ústrižky vyše 1550 detí, ktoré spolu vyzbierali 27525 nálepiek a pečiatok z navštívených miest v kraji. „Všetky naše aktivity smerujú k predĺženiu pobytu návštevníka v Prešovskom kraji a zintenzívneniu zážitkov. Pravidelne spájame do projektov a kampaní veľké a menej známe lokality,“ doplnil Sýkora. K najväčším marketingovým aktivitám uplynulých desiatich rokov patria okrem Legendaria aj kampane Otvorené chrámy, Kraj kultúrnych pamiatok, Cyklopátrania, Nadýchni sa, Objavuj Prešovský kraj, Dovolenka na bajku, Zimná výzva či každoročná fotosúťaž s putovnou výstavou Choď a foť. Aktivity sú dopĺňané tvorbou propagačných videí a prezentácií pre rozmanitú klientelu. „Turistov doma i potenciálnych návštevníkov oslovujú okrem kampaní a aktivít na sociálnych sieťach aj propagačné materiály. Tematické brožúry, mapy, akvizičné materiály, turistické noviny – to všetko sa pripravuje v tisícových nákladoch v našej organizácii. K tomu sa pridávajú infocesty pre novinárov a influencerov alebo aj zdanlivé maličkosti ako informačné stojany v turistických destináciách,“ priblížila časť aktivít Jana Balážová z marketingu KOCR. Už samozrejmosťou je prezentácia turistických možností na veľtrhoch a podujatiach na Slovensku a v zahraničí. V priebehu desaťročia šlo o viac než štyridsať expozícií a vyše 60 prezentácií na medzinárodných veľtrhoch a podujatiach. Spolu ide o investície vo výške takmer 2,7 milióna eur. Produkty, cyklotrasy a turistická infraštruktúra naprieč celým krajom V spolupráci s oblastnými organizáciami stojí KOCR aj za podporou mnohých významných podujatí a tvorbou produktov cestovného ruchu. Pre drevené chrámy sú postupne realizované audionahrávky v rôznych jazykoch, ktoré suplujú chýbajúcich sprievodcov. V uplynulých rokoch sa organizácia zapojila do rôznych grantov a projektov z fondov Európskej únie. Trojicu najväčších projektov tvorili Svätomariánska púť na podporu pútnického turizmu v Prešovskom kraji a projekt na budovanie EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, oba financované z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľsko – Slovenská republika a projekt Bicyklom za hranice z Nórskeho finančného mechanizmu. K významným aktivitám patria projektové dokumentácie, ktoré umožnili výstavbu cyklotrás. Išlo o projektové dokumentácie pre cyklotrasy ako napríklad Stará Ľubovňa – Hniezdne, Ždiar – Strednica, Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica a ďalšie. Zjednodušená projektová dokumentácia pre vyznačenie cykloturistickej trasy Domaša – Humenné, Prešov – Opálové bane a mnohé ďalšie. Pre medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo 11 išlo o projektovú dokumentáciu cyklotrasy z Veľkého Šariša do Pečovskej Novej Vsi.   Nevyhnutná turistická infraštruktúra  „Počas desiatich rokov existencie boli zrealizované mnohé prvky drevenej infraštruktúry na vyhliadkach, rozhľadniach, náučných chodníkoch a v rekreačných lokalitách. Sú to stovky kilometrov obnoveného a nového značenia cyklotrás, vrátane doplnkovej infraštruktúry,“ informuje Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska. V roku 2021 sme preznačili 70,5 km trás a 58 km nových trás. V tomto roku je to približne 125 kilometrov cyklotrás v Levočských vrchoch, na Šariši, patrí tu tiež 31 km dlhý úsek údržby značenia na trase Haniska – Lipany alebo úprava lesnej cyklocestičky na trail na Malkovskej hôrke. Celkové investície do drobnej turistickej infraštruktúry počas desiatich rokov pôsobenia KOCR predstavujú sumu 970 000 eur. Osadené boli desiatky informačných tabúľ s mapami a turistickými zaujímavosťami, obnovené boli turistické chodníky a okruhy, oddychové zóny a vyhliadky. K turistickým atraktivitám navigujú verejnosť hnedé informačné a smerové tabule. „Obnovené boli kyslíkové dráhy a jazierko v Bardejovských Kúpeľoch, trate bežeckého areálu Levoča Nordic Centrum. V tomto roku je to napríklad aj obnova prameňov na severnom Spiši, vyhliadkové ďalekohľady na Čarnej hure pri Krásnej Lúke a v Stropkove, vytvorený bol 3 km dlhý chodník Legendarium v Údolí obrov (Slanské vrchy), obnovený bol rebrík v Lačnovskom kaňone a mnohé ďalšie aktivity,“ uviedol príklady z obnovy Martin Janoško. „Od založenia našej organizácie sa každý rok zvyšovala popularita kraja. Výnimočným bol rok 2019, keď sme prekonali hranicu milión návštevníkov. My všetci v cestovnom ruchu sme si však prešli aj krušnými časmi, ktoré verím, že sa už nebudú opakovať, aby boli hranice nášho kraja otvorené pre každého v ktorúkoľvek dobu“, uzatvára desaťročnicu pôsobenia organizácie jej predseda Michal Sýkora.


Načítavanie obsahu…Načítavanie obsahu…