Technický sekretariát Rady partnerstva

Vytvorenie technického sekretariátu PSK (2020 – 2023)

Spoločný kontakt

sekretariat.rp@psk.sk   |  eurofondy2021-2027@psk.sk

Kontaktovať nás môžete aj na spoločnej adrese:

sekretariat.rp@psk.sk | eurofondy2021-2027@psk.sk

Vedúca oddelenia

Načítavanie obsahu…

Rada partnerstva

Načítavanie obsahu…

Kontaktné osoby pre Integrovanú územnú stratégiu PSK (IÚS PSK) / Integrované projektové balíky (IPB)

Integrovaná územná stratégia PSK 

Načítavanie obsahu…

IPB A Stabilizácia ľudských zdrojov Prešovského kraja
IPB G Zabezpečenie personálnych kapacít a technológií v oblasti IT, digitalizácie a dátovej analytiky vrátane osvetovej činnosti s dôrazom na územný rozvoj 

Načítavanie obsahu…

IPB B Regionálne opatrenia pre nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo v Prešovskom kraji
IPB F Integrovaný systém rozvoja ekologického a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v SPR Horný Zemplín

Načítavanie obsahu…

IPB C Rozvoj dopravnej obslužnosti v SPR Šariš 
IPB D Prepojený zelený Spiš

Načítavanie obsahu…

IPB E Komplexný integrovaný rozvoj komunít na území PSK 

Načítavanie obsahu…

Kontaktné osoby v regiónoch

SPR Horný Zemplín – hornyzemplin@psk.sk

Ing. Pavol Zajac

regionálny koordinátor SPR Horný Zemplín

pavol.zajac@psk.sk
tel: 0915 973 313

SPR Spiš – spis@psk.sk

bude doplnené

SPR Šariš – saris@psk.sk

Ing. Ján Pecuch

regionálny koordinátor SPR Šariš

jan.pecuch@psk.sk
tel: 0919 178 987

Publikované: 31. 5. 2023

Aktualizované: 6. 2. 2024