3. zasadnutie Rady partnerstva (31.8.2023) per rollam, neplatné

3. zasadnutie Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja

Dátum a miesto konania

do 31.8.2023, 15:00 – per rollam

Pozvánka

pozvánka 3/2023 (PDF, 594 kB) 

Program

  1. Harmonogram zasadnutí Rady partnerstva PSK na roky 2023 – 2024
  2. Finančný plán IÚS PSK 2021 – 2027, verzia 1.0
  3. Kritériá pre filter projektových zámerov

Materiály na rokovanie

Hlasovanie

HLASOVACÍ LÍSTOK v editovateľnom formáte Open XML (DOCX, 295 kB)

POKYNY K HLASOVANIU:

  1. Termín hlasovania za jednotlivé body uvedené v pozvánke je do 31.8.2023, 16:00 hod.
  2. Potvrdenie Vašej účasti/neúčasti na hlasovaní per rollam prosíme potvrdiť do 21.8.2023 z dôvodu overenia uznášaniaschopnosti.
  3. Pre hlasovanie použite Hlasovací lístok  a zašlite jeho scan na adresu: radapartnerstva@psk.sk
  4. V prípade hlasovania iným než nominovaným členom je potrebné spolu s hlasovacím lístkom doručiť taktiež delegačný list. 

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať – Technický sekretariát RP.

Publikované: 19. 1. 2024

Aktualizované: 20. 2. 2024