VZN PSK č. 99/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 99/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 99/2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 99/2023 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 13. februára 2023 na svojom  4. zasadnutí Uznesením ZPSK č. 42/2023.

VZN 99/2023 ruší:

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023